Pohjoismainen yhteistyö muuttuvassa ympäristössä

Pohjoismaista yhteistyötä voidaan kuvata feenikslintuilmiöksi. Feenikslintu on alun perin muinaisen Egyptin mytologiassa tulilintu, joka kuoltuaan syntyy uudelleen kolmen päivän kuluttua. Pohjoismainen yhteistyö on aina kriisien ja epäonnistumisten jälkeen lähtenyt uuteen nousuun. Pohjoismaista yhteistyötä on myös usein kuvattu menestystarinana. Ymmärtääksemme miten pohjoismainen yhteistyö on muotoutunut, on hyvä tutustua tapahtumiin, joita voisi luonnehtia epäonnistumisiksi.

Epäonnistumiset ovat olleet sekä suuria että pieniä. Niihin kuuluivat neuvottelut pohjoismaisesta puolustusunionista 1948–49 sekä suunnitelmat pohjoismaisesta talousyhteisöstä (NORDEK) 1960-luvulla. Näistä vastoinkäymisistä huolimatta pohjoismainen feenikslintu nousi tuhkasta. Pohjoismaiden neuvosto perustettiin vuonna 1952 puolustusunionin neuvottelujen jälkeen. Ministerineuvosto perustettiin 1972 ja moni NORDEK:in osa-alueista toteutettiin 1970-luvulla. Suunnitelmat pohjoismaisesta yhteisestäsatelliitista eivät kariutuneet täysin: neuvottelujen pohjalta syntyi Nordisk Film & TV Fond vuonna 1989.  Jatka lukemista

Mainokset